EMOTIONEEL VLAK

Waarom een emotionele benadering?

Emoties en wat we voelen zijn heel belangrijk. Gevoelens die plots loskomen of net vastzitten, wijzen op iets onbewust. Wat geeft jou energie of wat neemt jouw energie weg? Het heeft te maken met onze manier van zijn en beïnvloedt wat we doen.

Naar balans gebruikt verschillende tools om emoties te ontdekken en mee om te gaan.

Enneagram

Het enneagram toont per type welke emoties al dan niet naar boven komen en hoe we ermee omgaan. Elk van ons heeft een belangrijkste basisverlangen. Elk van ons reageert vanuit zijn persoonlijke emotionele invalshoek.
Ook ons instinct bepaalt waarop ons hart instinctief gericht is. Als ons instinct getriggerd wordt, voelen we angst, stress, twijfel, onzekerheid, verdriet, schaamte, strijdlust…

Ons type en instinct bepalen hoe we met energie omgaan.

 

Omdat het enneagram een mentaal begrijpbaar kader geeft, vind je meer hierover in de mentale peiler van Naar balans. Enneagram houdt ruim rekening met het mentale, emotionele en instinctieve.

Bachbloesems

Bachbloesems werden ontwikkeld door dr Edward Bach in het begin van de 20ste eeuw. Hij was ervan overtuigd dat als we ons niet goed voelen, we meer kans hebben om ziek te worden en hij ontwikkelde de Bachbloesemtherapie met 38 bachbloesemremedies. Ze hebben als doel om negatieve gemoedstoestanden te draaien naar hun tegengestelde positieve kracht. De remedies werken op energetisch vlak. Hoe dit werkt komt aan bod tijdens trainingen of individueel consult.

 

Bachbloesems zijn géén vervangend geneesmiddel. Ben je ziek, dan moet je naar de dokter en kan het enkel verlichting bieden in overleg met je dokter.

 

Bachbloesems zijn ontwikkeld als huismiddel zodat mensen zichzelf kunnen helen (lees: zich de heelheid herinneren). Hoe langer een emotie duurt, hoe meer je ze bestendigt en hoe meer tijd nodig is, voordat je het onder controle krijgt. De gebruikte anamnese vertrekt van de 3 centra van het enneagram. De juiste Bachbloesems geven net dit stukje meer natuurlijke energie zodat we meer in evenwicht met onszelf komen.

Wat bieden we jou individueel?

Eerste gesprek van ½ u is gratis.

Situatieconsult

behandelt huidige symptomen zonder oorzaak
doorgaans volstaan 1 – 2 korte consulten

vanaf 2e consult: € 60,00/u verrekend per 5 minuten
bloesems bepalen voor een emotie
een 30 ml remedieflesje op maat voor € 15,00

 

Probleemconsult

behandelt huidige symptomen + onderliggende oorzaak
een aantal keer opnieuw bespreken doordat verschuivingen plaatsvinden

intake gesprek met anamnese € 80,00 duurtijd: 1,5 u – 2 u
opvolgingsgesprek € 60,00/u verrekend per 5 minuten
3 – 4 weken tussen elk gesprek – zelfreflectie
tot de 1e oorzaak weg is
een 30 ml remedieflesje op maat voor € 15,00
Bachbloesems op stocksterkte zijn iets meer naargelang de bloesem

 

Constitutieconsult

behandelt totaal emotioneel evenwicht
duurtijd volledige begeleiding: ½ – 1/3 van tijd dat probleem bestaat

doel gelijktijdig gebruik enneagram: die tijd verkorten

Enneagram vragenlijst € 20,00 + typeringsgesprek enneagram (1 u) + anamnese Bachbloesems (1,5 u) € 120,00
opvolgingsgesprek € 80,00/u
een 30 ml remedieflesje op maat voor € 15,00
Bachbloesems op stocksterkte zijn iets meer naargelang de bloesem